องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 

 

ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลหมู่บ้าน
 

1. ชื่อหมู่บ้าน

บ้านโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงบ้านโคกหินแฮ่หมู่ที่ 9

2. ประวัติหมู่บ้าน
          บ้านโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 9  แต่เดิมเป็นบ้านโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 1  ต่อมาได้แยกออกเป็น 2 หมู่ คือ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 9  ต่อมาเมื่อบ้านโคกหินแฮ่เป็นตำบลโคกหินแฮ่  จึงได้แยกออกเป็น 4 หมู่บ้าน คือ บ้านโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 1    บ้านโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 9  บ้านโคกอนามัยหมู่ที่ 11  และบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12    
                                 

3.สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
          เป็นพื้นที่ราบสูง  ระบายน้ำได้ดี  การคมนาคมสะดวกมีถนนทางหลวงตัดผ่าน  ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคสม.เกือบทุกสาย  ส่วนเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 9 ถึงหมู่ที่ 10 บ้านเนินน้ำคำยังเป็นลูกรังอยู่

4.ข้อมูลพื้นฐาน

- พื้นที่ทั้งหมด               1,289  ไร่       - ที่ว่าง                     ........    ไร่
- ที่ดินทำกิน                    704  ไร่     - ที่สาธารณะประโยชน์     ........    ไร่
- ที่อยู่อาศัย                    125  ไร่      
- พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ       -  ไร่  (วัด โรงเรียน สถานีอนามัย)

5.อาณาเขตของหมู่บ้าน

ทิศเหนือ        ติดต่อบ้านโคกอนามัย หมู่ที่ 11 มีถนนทางหลวงเป็นเส้นแบ่ง
ทิศใต้             ติดต่อบ้านทุ่งสว่าง  ตำบลเรณูใต้  
ทิศตะวันออก  ติดต่อบ้านเนินน้ำคำ หมู่ที่ 10
ทิศตะวันตก   ติดต่อบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12

 

 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
 
บทความ
 
   
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม