องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

สอบถาม

 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 

 

ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลหมู่บ้าน
 

1. ชื่อหมู่บ้าน

บ้านโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงบ้านโคกหินแฮ่หมู่ที่ 9

2. ประวัติหมู่บ้าน
          บ้านโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 9  แต่เดิมเป็นบ้านโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 1  ต่อมาได้แยกออกเป็น 2 หมู่ คือ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 9  ต่อมาเมื่อบ้านโคกหินแฮ่เป็นตำบลโคกหินแฮ่  จึงได้แยกออกเป็น 4 หมู่บ้าน คือ บ้านโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 1    บ้านโคกหินแฮ่ หมู่ที่ 9  บ้านโคกอนามัยหมู่ที่ 11  และบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12    
                                 

3.สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
          เป็นพื้นที่ราบสูง  ระบายน้ำได้ดี  การคมนาคมสะดวกมีถนนทางหลวงตัดผ่าน  ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคสม.เกือบทุกสาย  ส่วนเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 9 ถึงหมู่ที่ 10 บ้านเนินน้ำคำยังเป็นลูกรังอยู่

4.ข้อมูลพื้นฐาน

- พื้นที่ทั้งหมด               1,289  ไร่       - ที่ว่าง                     ........    ไร่
- ที่ดินทำกิน                    704  ไร่     - ที่สาธารณะประโยชน์     ........    ไร่
- ที่อยู่อาศัย                    125  ไร่      
- พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ       -  ไร่  (วัด โรงเรียน สถานีอนามัย)

5.อาณาเขตของหมู่บ้าน

ทิศเหนือ        ติดต่อบ้านโคกอนามัย หมู่ที่ 11 มีถนนทางหลวงเป็นเส้นแบ่ง
ทิศใต้             ติดต่อบ้านทุ่งสว่าง  ตำบลเรณูใต้  
ทิศตะวันออก  ติดต่อบ้านเนินน้ำคำ หมู่ที่ 10
ทิศตะวันตก   ติดต่อบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12

 

 
 
Untitled Document
IIT-ITA 2567

อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่

ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
 
บทความ
 
   
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม