องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 

 

Untitled Document
บุคลากรกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 

 
 
 
  นางมลินี เพชรมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
     
 
 


 
 
 
  นางจริยา นิตะโคตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
     
 

 
 
 
 

 
 

นางสาวทัศนีย์ สุขรี
ครูผู้ดูแลเด็ก

  นางไพรวัลย์ ยงยันต
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
 

 
 
 
 

 
 
นางขวัญเทวา ลุมวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
  นางพัชราภรณ์ ราชสินธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
 

 
 
 
 

 
 
นางดวงจันทร์ แก้วมาลา
ครูผู้ดูแลเด็ก
  นางจุฑาทิพย์ จิตมาตย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
 

 
 
 
 

 
 
นางสาวจอมขวัญ ขอดเมชัย
ผู้ดูแลเด็ก
  นางสาวอัจฉรา อุ่นลุม
ผู้ดูแลเด็ก
     
 

 
 
 
 

 
 
นางถวิล เหลื่อมเภา
ผู้ดูแลเด็ก
 

นางสาวกัลยารัตน์ เจ็กมาก
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก

 
 


 
 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก  
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.นายสันติ ศรียะไชย
นายก อบต.โคกหินแฮ่
สายตรงนายก อบต.
มือถือ. 0862385389
โทร. 042530831
ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

 
Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม