องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
 
 

 
E-service
 
   
   
   
   

 
สถิติการให้บริการ
 
   
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 

 

ข่าวประกวดราคา
     
 
   ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา  
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าคาดสาย หมู่ที่ 7 สายนางปานทอง - นายสิงหา
รายละเอียด :  

  

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าคาดสาย หมู่ที่ ๗ สายนางปานทอง - นายสิงหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าคาดสาย     หมู่ที่ ๗ สายนางปานทอง - นายสิงหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าคาดสาย หมู่ที่ ๗ สายนางปานทอง - นายสิงหา จำนวน ๑ โครงการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายศรีสงคราม ทำเม  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท   (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๕  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๒

   
   
 

         

        ( นายสันติ   ศรียะไชย  )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 

 

 

 

5 ส.ค. 2562
 
     

 
     

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม